InDocs Enterprise

System wspierający proces tworzenia i modyfikowania Regulacji wewnętrznych Banku

PRZYJAZNE ZARZĄDZANIE

System InDocs Enterprise to rozwiązanie które pozwala na łatwe a zarazem skutecznie i szybkie procesowanie wewnętrznych aktów normatywnych w organizacji.

Ekran startowy, który jest personalizowany w zależności od roli użytkownika pozwala na śledzenie najbardziej newralgicznych obszarów związanych z procesem tworzenia dokumentów wewnętrznych.
InDocs Enterprise

PRZYKŁADOWE PROCESY

W ramach prowadzenia procesu tworzenia Aktu normatywnego system domyślnie procesuje takie obszary jak:

 • Regulacja (definiowanie parametrów procesu)
 • Opiniowanie (Wiele cykli opiniowania)
 • Weryfikacja przez Autora
 • Podpisy jednostek obligatoryjnych (podpis elektroniczny)
 • Tworzenie Aktu normatywnego
 • Publikacja
 • Samodzolne Akty normatywne
 • Komunikaty

PARAMETRYZACJA SYSTEMU

System InDocs Enterprise w ramach podstawowej konfiguracji pozwala na samodzielne ustawienie dowolnych parametrów w zależności od wymagań procesu:

 • UPRAWNIENIA
 • MONITY
 • GRUPY WEWNĘTRZNE
 • JEDNOSTKI OBLIGATORYJNE
 • POWIADOMIENIA
 • USTAWIENIA OSÓB W JEDNOSTKACH
 • SŁOWNIKI
 • ARCHIWUM
 • RAPORTY
 • INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI
Image